25-11-2023 Workshop Pilates

Workshop Pilates

Zo belangrijk om bij te blijven en bij te leren. Niet alleen voor het overbrengen en integreren van de meest recente informatie maar ook omdat het ongelooflijk interessant is en blijft. De inzichten, onderzoeken en ook het menselijk lichaam blijft zich ontwikkelen en aanpassen. In de bijna 25 jaar dat ik les geef is er al veel veranderd. Voordeel van zo'n lange periode is ook dat je intussen onderscheid weet te maken in feit en fabel, professionaliteit en hype. Debbie Jenner die de workshop gaf, is zeker één van de professionals die weet waar ze het over heeft!