VITAALCOACH

 

 

Waarom?

Gezond en betrokken personeel is de kracht van een bedrijf. Dat betekent namelijk minder ziekteverzuim, meer positiviteit en betere prestaties. Vitale werknemers ondervinden een groter welzijn en een betere gezondheid, een vergroting van het werkvermogen met meer werkplezier en motivatie in een goede werksfeer. Dit heeft invloed op de duurzame inzetbaarheid en  werkt door in de manier van werken. Dit heeft effect voor de organisatie door de actieve arbeidsparticipatie, een sterkere betrokkenheid van werknemers, een hogere en verbeterde productie en dienstverlening en een aantrekkelijker imago als werkgever. Het voorkómen van ziekte en uitval heeft voordelen voor zowel werknemers als werkgevers. Wanneer een gezondheidsrisico tijdig wordt gesignaleerd en besproken, brengt het de inzetbaarheid van personeel minder snel in gevaar.

 

Mogelijkheden

1 op 1 trajecten

Als Vitaalcoach integreer ik de onderdelen Personal Trainer, Gewichtsconsulent en Coach in één en verleen daardoor een multidisciplinaire aanpak. Dit houdt in dat er niet alleen gewerkt wordt aan fysieke verbetering maar dat ook het emotionele en mentale aspect daarin meegenomen wordt. Beweging, een gezond gewicht en mentale weerbaarheid kunnen niet los van elkaar gezien worden en zijn van feitelijk belang voor een vitale balans. Hierdoor wordt de aandacht gevestigd op de grootste risico’s werkstress, leefstijl en fysieke arbeidsbelasting.  De één op één begeleidingen zijn persoonlijk en dus betreft het altijd maatwerk. Aspecten als voeding, gewicht, timemanagement, beweging en ontspanning zijn onderdelen van de coaching. Alles start met de bewustwording van het belang om te kiezen voor preventieve zorg voor een duurzame samenwerking tussen werkgever en werknemer.

 

Workshops, lezingen, cursussen, groepstrainingen

Altijd op maat gemaakt. Voorbeelden:

- pilates-, core-, circuittrainingen

- interactieve lunchworkshop

- lezing de basis van gezonde voeding

- opmaken cursus / project