VITAALCOACH

 

Waarom?

Gezond en betrokken personeel is de kracht van een bedrijf. Dat betekent namelijk minder ziekteverzuim, meer positiviteit en betere prestaties. Vitale werknemers ondervinden een groter welzijn en een betere gezondheid, een vergroting van het werkvermogen met meer werkplezier en motivatie in een goede werksfeer. Dit heeft invloed op de duurzame inzetbaarheid en  werkt door in de manier van werken. Dit heeft effect voor de organisatie door de actieve arbeidsparticipatie, een sterkere betrokkenheid van werknemers, een hogere en verbeterde productie en dienstverlening en een aantrekkelijker imago als werkgever. Het voorkómen van ziekte en uitval heeft voordelen voor zowel werknemers als werkgevers. Wanneer een gezondheidsrisico tijdig wordt gesignaleerd en besproken, brengt het de inzetbaarheid van personeel minder snel in gevaar.

 

 

"Preventie is het sleutelwoord"